Konrad Romaniuk

Krajowe Centrum Europass & Euroguidance oraz Krajowy Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 2003-9 zarządzał projektami etyki biznesu, CSR, produkcją wydarzeń oraz Public Relations, w trzech sektorach gospodarki: organizacjach pozarządowych (NGO) o zasięgu europejskim, krajowym

Read More

Izabela Laskowska

Izabela Laskowska. Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Sportu. Od roku 2000 związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji. W latach 2007-2013 uczestniczyła w realizacji projektów międzyagencyjnych z udziałem ekspertów z takich krajów jak Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Węgry, Czechy, Słowacja, Holandia  dedykowanych tematyce włączenia społecznego, e-learningu, wsparciu osób

Read More

Katarzyna Ćwiąkała

Nauczyciel dyplomowanym przedmiotów zawodowych w zawodzie technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 2 w Bochni. Doradca metodyczny w obszarze kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku dla nauczycieli szkół branżowych i techników z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach fotogrametrycznych oraz geodezyjnych firmach

Read More

prof. Karol Flisikowski

Profesor uczelni w Katedrze Statystyki i Ekonometrii, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć ze statystyki opisowej i matematycznej (w języku polskim i angielskim), a także badań naukowych w zakresie statystyki społecznej. Był uczestnikiem wielu konferencji o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, gdzie prezentował wyniki prowadzonych przez siebie analiz statystycznych,

Read More

Giorgi Stankovski

With a passion for creative graphic design and a dedication to promoting opportunities for young people, Gjorgji Stankovski is part of the National Agency for European Educational Programmes and Mobility from the Republic of North Macedonia. With over two years of experience in the Europass and Euroguidance center, Gjorgji has been an integral part of the visibility team, organizing various events

Read More

Viktoriia Khyzhniak

Pracownik Krajowego Centrum Europass & Euroguidance i Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach Stosunki międzynarodowe oraz Prawo Unii Europejskiej. W przeszłości koordynatorka i organizatorka młodzieżowych wymian międzynarodowych, konferencji oraz spotkań. Od 2021 roku jest pracownikiem Krajowego Centrum Europass & Euroguidance wchodzącego w skład

Read More

Sylwia Koniuszewska

Dyplomowany doradca zawodowy, coach oraz certyfikowany nauczyciel Hatha Jogi RYT 200. Certyfikowany Project manager i Scrum Master.  Autorka programów i narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego. Wspieram ludzi w ich dobrostanie osobisto- zawodowym. Pomagam w sposób holistyczny zadbać o siebie poprzez łączenie aspektów ciała i umysłu. Wspieram ludzi w rozwijaniu swojego potencjału zawodowego oraz pomagam budować

Read More

Jacek Lewicki

Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pracował m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych (2013-15). Pełnił funkcje m.in. Członka Rady Młodych Naukowców (2012-15), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11). Uczestniczył w projektach Erasmus+: DASCHE (www.dasche.eu) oraz TRACK-VET (www.track-vet.eu). Interesuje się politykami publicznymi w obszarach

Read More

Anna Mady

Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR i sprzedaży. Od 2017 roku związana jest z HR, gdzie główne obszary pracy to rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, budowanie strategii employer brandingowych, on-boarding, szkolenia oraz doradztwo kariery. Pracowała w sektorze usług, szkoleń specjalistycznych i konsultingu oraz outsourcingu finansowego. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu inteligencji

Read More

dr. Csilla Marianna Szabó

Dr Csilla Marianna Szabo has been working in different sectors of education or at organisations collaborating with education for many years. Graduated first as a secondary school teacher of Hungarian language and literature and Russian language then studied to become the teacher of English language and literature. In 2006, she began PhD studies in Eötvös

Read More