Konrad Romaniuk

Konrad Romaniuk

Krajowe Centrum Europass & Euroguidance oraz Krajowy Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W 2003 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 2003-9 zarządzał projektami etyki biznesu, CSR, produkcją wydarzeń oraz Public Relations, w trzech sektorach gospodarki: organizacjach pozarządowych (NGO) o zasięgu europejskim, krajowym i lokalnym,
w różnej wielkości firmach prywatnych, od jednoosobowej działalności po spółkę akcyjną notowaną na New Connect oraz w administracji państwowej, np. Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ostatnie 14 lat
w Fundacji Skarbu Państwa (FRSE), systemowo wzmacnia polską edukację środkami z UE. W latach 2010-11 współorganizował Prezydencję RP w Radzie UE, w latach 2012–13 zarządzał upowszechnianiem rezultatów (DEOR) w Programie „Uczenie się przez Całe życie” (LLP), a od 2014 wdraża Europass w Polsce, realizując Decyzje 2241/2004 i 646/2018 Rady UE i PE ustanawiające europejską, cyfrową usługę Europass. Od 2018 zakładał narodową drużynę na globalne olimpiady umiejętności zawodowych w projekcie Worldskills Poland, potem od roku 2020 w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zarządza Krajowym Centrum Europass i Euroguidance. Od 2020 kieruje obsługą Krajowego Zespołem Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET. Powyższe inicjatywy to działania Komisji Europejskiej ustanawiające wspólnotowe narzędzia do prezentacji kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji, przydatne obywatelom UE do ułatwienia mobilności edukacyjnej i zawodowej. Prywatnie jest on honorowym krwiodawcą odznaczonym krzyżem państwowym „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, autorem publikacji „Wspólnota polityczna w dobie globalizacji.” i ojcem rodziny. Jego motem są słowa
S. Kisielewskiego „lepiej robić małe coś niż wielkie nic”. Hobby: nurkowanie rekreacyjne i techniczne.