Jacek Lewicki

Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pracował m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych (2013-15). Pełnił funkcje m.in. Członka Rady Młodych Naukowców (2012-15), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11). Uczestniczył w projektach Erasmus+: DASCHE (www.dasche.eu) oraz TRACK-VET (www.track-vet.eu). Interesuje się politykami publicznymi w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Polski przedstawiciel w Group Peer Support A – for Qulification Frameworks and ECTS przy Bologna Follow-Up Group oraz w EHEA Network of National Qualifications Framework Correspondents przy Radzie Europy.