prof. Karol Flisikowski

Profesor uczelni w Katedrze Statystyki i Ekonometrii, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć ze statystyki opisowej i matematycznej (w języku polskim i angielskim), a także badań naukowych w zakresie statystyki społecznej. Był uczestnikiem wielu konferencji o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, gdzie prezentował wyniki prowadzonych przez siebie analiz statystycznych, ekonometrycznych, stosowanych w badaniach społeczno-ekonomicznych. W latach 2018-2019 był zatrudniony w International College na uczelni I-Shou University w Kaohsiung na Tajwanie. Od października 2020 roku jest zatrudniony w International Business School na uczelni Chongqing Technology and Business University w Chongqing w Chinach.  Na Politechnice Gdańskiej jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Data Science Club – https://pg.edu.pl/datascienceclub Pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii ds. rozwoju e-learningu oraz uczelnianego koordynatora ds. kształcenia zdalnego. Kieruje Centrum E-learningu przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz studiami podyplomowymi „Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym”. Jest członkiem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (https://sea.edu.pl).