Katarzyna Ćwiąkała

Nauczyciel dyplomowanym przedmiotów zawodowych w zawodzie technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 2 w Bochni.

Doradca metodyczny w obszarze kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku dla nauczycieli szkół branżowych i techników z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach fotogrametrycznych oraz geodezyjnych firmach handlowo-usługowych.

Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako autor i recenzent materiałów egzaminacyjnych. Recenzowała projekt nowej (2019) podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik geodeta. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie egzaminu zawodowego w zawodzie technik geodeta.

Trener wspomagania szkół w rozwijaniu umiejętności uczenia się kształtowanej przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów.

Otrzymała tytuł „Zawodowiec Roku 2022” w dziedzinie geodezji.

Od 2023 roku powołana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do ścisłego grona Ekspertów ds. Kształcenia Zawodowego EVET (National VET Team) w rozwoju systemu edukacji zawodowej.

Interesuje się problematyką uczenia się przez całe życie.