Viktoriia Khyzhniak

Pracownik Krajowego Centrum Europass & Euroguidance i Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach Stosunki międzynarodowe oraz Prawo Unii Europejskiej. W przeszłości koordynatorka i organizatorka młodzieżowych wymian międzynarodowych, konferencji oraz spotkań. Od 2021 roku jest pracownikiem Krajowego Centrum Europass & Euroguidance wchodzącego w skład Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce. Odpowiada za obsługę programów Europass i Euroguidance oraz przeprowadzanie prezentacji, warsztatów, szkoleń i reprezentację zespołu w sieci europejskiej krajowych centrów Europass oraz Euroguidance.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ustanawia wspólnotowe narzędzia do skutecznej prezentacji kompetencji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji w celu ułatwienia obywatelom mobilności zawodowej. Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną kwestii poradnictwa zawodowego.