Izabela Laskowska

Izabela Laskowska. Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Sportu. Od roku 2000 związana z Programem Leonardo da Vinci pełniąc funkcję koordynatora projektów pilotażowych oraz transferu innowacji. W latach 2007-2013 uczestniczyła w realizacji projektów międzyagencyjnych z udziałem ekspertów z takich krajów jak Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Węgry, Czechy, Słowacja, Holandia  dedykowanych tematyce włączenia społecznego, e-learningu, wsparciu osób o niskich kwalifikacjach oraz uczeniu się w miejscu pracy. Brała udział w zespołach roboczych i grupach konsultacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących projektów partnerstw strategicznych oraz transferu innowacji. Autorka i pomysłodawczyni licznych prezentacji i seminariów oraz konferencji na temat kształcenia zawodowego, staży i praktyk w przedsiębiorstwach, budowania partnerstw między szkołami a pracodawcami oraz doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Pełni także funkcję Delegata Technicznego WorldSkills Poland reprezentując kraj w działaniach związanych z udziałem drużyny narodowej w europejskim konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów i absolwentów szkół branżowych i zawodowych Euroskills.