Konrad Romaniuk

Konrad Romaniuk związany jest z siecią Europass w Polsce od 2013 roku, a z promocją edukacyjnych projektów Komisji Europejskiej od roku 2009. W roku 2003 ukończył studia europejskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w latach 2003 – 2009 zdobywał doświadczenia zawodowe, głównie w dziedzinie zarządzania projektami, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu(CSR),

Read More

Arleta Chorąży

Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w Pionie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. HRem zajmuje się od ponad 20 lat. Była konsultantem w projektach rozwojowych, jako trener przeszkoliła kilka tysięcy menedżerów i pracowników polskich oraz międzynarodowych firm. Ma doświadczenie w pracy z menedżerami każdego szczebla – od członków zarządów do brygadzistów. Prowadziła w organizacjach badania

Read More

dr Andrzej Kurkiewicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych UJ. W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r.

Read More

Prof. Robert Musiałkiewicz

Robert Musiałkiewicz – wykładowca akademicki z doświadczeniem praktycznym. Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą oraz pracował w organach spółek kapitałowych. Był koordynatorem projektów z zakresu

Read More

Dr Lilla Młodzik

Lilla Młodzik, pedagog, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu|; adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim; ekspertka ECVET w latach 2017-2020; zainteresowania naukowe: transferowanie wiedzy, psychospołeczne aspekty zarządzania organizacją publiczną (kompetencje, kultura organizacyjna, relacje władzy) instruktorka przedsiębiorczości, trenerka szkoleń dla urzędników publicznych; uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych;; pełnomocnik dyrektora instytutu ds. transferu wiedzy studentów i absolwentów,

Read More

Dr Katarzyna Olszewska

KATARZYNA OLSZEWSKA – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. Kształcenia. Od 2019 roku powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ścisłego grona ekspertów ECVET w rozwoju systemu edukacji zawodowej. W latach 2002 – 2014 nauczyciel

Read More

Magdalena Popielawska

Magdalena POPIELEWSKA mgr inż. Budownictwa o specjalności Konstrukcje budowlane i Inżynierskie, absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku BUDOWNICTWO, absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu: Pedagogiki, Informatyki, Komputerowego Wspomagania Projektowania, Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego z Charakterystyką Energetyczną Budynków i Lokali oraz Rachunkowości. od 1999 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych, a od 2013 Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych

Read More

Paweł Salamon

Szef kuchni Pałacu Mierzęcin Wellness & Wine Resort oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Laureat wielu konkursów kulinarnych, w tym najcenniejszego, czyli Kulinarnego Pucharu Polski. Od lat tworzy struktury organizacyjne WorldSkills Poland, gdzie pełni funkcje team leadera oraz trenera zawodnika startującego w konkurencji gotowanie. Wolnym czasie pielęgnuje swoją pasje do

Read More

Krzysztof Świerk

Krzysztof Świerk – Prezes Zarządu Promet Trans sp. z o.o., Dyrektor ds. edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji, Główny specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym z uwzględnieniem Elektromobilności. W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów

Read More

Dr Ireneusz Wiśniewski

Ireneusz Wiśniewski – doktor nauk  ekonomicznych, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie –Koźlu, członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy  Ministrze Edukacji i Nauki, w ramach której współpracował przy tworzeniu ważnych aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego w tym pierwszemu rozporządzeniu w całości regulującemu szkolne doradztwo zawodowe. Autor publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i jego korelacji z

Read More