dr Katarzyna Olszewska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomicznego ds. Kształcenia. Od 2019 roku powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ścisłego grona ekspertów ECVET w rozwoju systemu edukacji zawodowej. W latach 2002 – 2014 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Handlowych w Elblągu. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec. Członkini i koordynator projektów realizowanych przy współpracy z IBE, Fundacją Rektorów Polskich i firmą Pearson Central Europe. Autorka kilkunastu publikacji naukowych.