dr Joanna Kalejta

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, nauczyciel przedmiotów zawodowych branży poligraficznej w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych – Zarządzanie firmą, doradca zawodowy, pasjonatka i koordynatorka projektów unijnych skierowanych do młodzieży                                    i nauczycieli. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne.