dr hab. Łukasz Sienkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz koordynator Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej (C-TEST). Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim oraz transformacji rynku pracy, szczególnie w zakresie: cyfrowego i algorytmicznego zarządzania kapitałem ludzkim, analityki rynku pracy, uwarunkowań i konsekwencji digitalizacji i automatyzacji na rynku pracy, prognozowania przyszłych umiejętności, funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz doradztwa zawodowego. Autor i współautor ponad 90 recenzowanych publikacji naukowych oraz około 100 ekspertyz dla organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, ETF, CEDEFOP, Eurofound) oraz praktyki gospodarczej. W ramach działalności naukowej brał udział w szeregu projektów naukowych i wdrożeniowych, zarówno w dużych badaniach krajowych i międzynarodowych (pełniąc role kierownika badań oraz członka zespołu badawczego). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie rynku pracy, umiejętności oraz Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP – Europejskim Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych. Wykładowca akademicki Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz International MBA Programme PG. Członek Zespołu Oceniającego ds. Mobilności w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.