PROGRAM

II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej

18 listopada 2022 r.
Centrum konferencyjne Wilcza, piętro 3
ul. Wilcza 9, Warszawa

Prowadzący: Piotr Głusiec, Zespół Krajowego Centrum Europass & Euroguidance, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

parter

10.00 – 10.10

Powitanie i otwarcie konferencji, sala E

Konrad Romaniuk, p.o. Kordynatora, Krajowego Centrum Europass i Euroguidnace oraz Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

10.10 – 10.50

Sesja motywacyjna – Zarządzanie karierą zawodową w czasach niepewności, sala E

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.50 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.10

Debata – Atrakcyjność szkół branżowych wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy. Szkolnictwo Branżowe – stereotypy a rzeczywistość, sala E

Moderator:

Krzysztof Świerk, Polska Izba Motoryzacji, Ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Paneliści:

prof. Robert Musiałkiewicz, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku,
Ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Magdalena Popielewska, Dyrektor Zespółu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy,
Ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., Ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Michał Pachocki, Ekspert Zespołu Analityczno-Badawczego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Beata Dziemińska-Skowron, Główny Specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ), Ministerstwo Edukacji i Nauki

12.10 – 12.50

Lunch

12.50 – 13.20

Sesja warsztatowa 1

Coaching jako metoda budowania motywacji i zaangażowania w procesie planowania kariery (sala E)

Sylwia Korycka-Fortuna, Zespół Krajowego Centrum Europass & Euroguidance, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Usługi i narzędzia Europass w doradztwie zawodowym (sala F)

Viktoriia Khyzhniak, Zespół Krajowego Centrum Europass & Euroguidance, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13.20 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 14.00

Sesja warsztatowa 2

Organizacja szkolnego doradztwa zawodowego – dobre praktyki (sala E)

dr Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu, Ekspert ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Udział w międzynarodowych konkursach branżowych jako dobry start w karierze (sala F)

Marcin Berta, Academy Manager DMG MORI Polska, Ekspert WorldSkills Poland w konkurencji Frezowanie CNC
Patryk Rudź, Zawodnik WorldSkills 2019 i Euroskills 2021 w konkurencji Frezowanie CNC, pracownik DMG MORI Polska

14.00 – 14.10

Przerwa kawowa

14.10 – 14.40

Sesja warsztatowa 3

Rozwój kompetencji i umiejętności z Eurodesk (sala E)

Wawrzyniec Pater, Koordynator ds. Eurodesk Polska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

EPALE – prezentacja internetowej platformy do wymiany doświadczeń w pracy doradcy (sala F)

Justyna Bednarz, Koordynator Krajowego Biura Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

14.40 – 14.50

Przerwa kawowa

14.50 – 15.20

Aktualne metody rekrutacji i narzędzia rekrutacji – case studies, sala E

Michał Kapczuk, Ekspert w dziedzinie marketingu rekrutacyjnego
i budowania marki pracodawcy

15.20 – 15.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji, sala E

Piotr Głusiec, Zespół Krajowego Centrum Europass & Euroguidance, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji