Konrad Romaniuk

Konrad Romaniuk związany jest z siecią Europass w Polsce od 2013 roku, a z promocją edukacyjnych projektów Komisji Europejskiej od roku 2009. W roku 2003 ukończył studia europejskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w latach 2003 – 2009 zdobywał doświadczenia zawodowe, głównie w dziedzinie zarządzania projektami,
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu(CSR), organizacji wydarzeń, sprzedaży oraz public relations (PR), we wszystkich trzech sektorach gospodarki: organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ostatnie lata pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  do roku 2020 tworząc zręby narodowej drużyny olimpijskiej startującej w globalnych olimpiadach umiejętności zawodowych Worldskills, a następnie w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (wcześniej „Uczenie się przez Całe Życie”, ang. Lifelong Learning Programme) oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności (European Solidarity Corps, ESC), specjalizując się w skutecznym zarządzaniu krajowymi centrami Europass oraz Euroguidance,  a także Krajowym Zespołem Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET. Wszystkie trzy incjatywy mają status programów wspierających Program Erasmus+, za sprawą których Komisja Europejska ustanawia i promuje wspólnotowe narzędzia do skutecznej prezentacji kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji w celu ułatwienia obywatelom mobilności edukacyjnej czy zawodowej. Inicjatywy te są kierowane do wszystkich chętnych Europejczyków, indywidualnie oraz instytucjonalnie. Szczególnie do pracodawców, także prywatnych, pracowników wszystkich branż i osób poszukujących pracy, zmian zawodowych, stypendiów, relokacji zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji czy wykształcenia. Prywatnie Konrad Romaniuk jest współautorem publikacji naukowej „Wspólnota polityczna w dobie globalizacji. Między jednością a różnorodnością” i ojcem rodziny. Jego podejście do życia najlepiej opisuje stwierdzenie: „nothing is a problem much is a chalange!”, a ulubioną maksymą są słowa Stefana Kisielewskiego „lepiej robić małe coś niż wielkie nic”. Hobby: nurkowanie rekreacyjne i techniczne.