dr hab.Małgorzata Rosalska

Pedagog i doradca zawodowy. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Zakładem Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego. Realizuje badania dotyczące zarządzania w edukacji, poradnictwa zawodowego i doradztwa akademickiego. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego, edukacji dorosłych i polityce oświatowej. Jest także doradcą zawodowym w Szkołe Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu. Jako ambasadorka EPALE promuje wiedzę z zakresu edukacji dorosłych i doradztwa zawodowego. Jest autorką książek, artykułów, podcastów i webinarów promujących dobre praktyki w obszarze edukacji karierowej.