Piotr Głusiec

Piotr Głusiec od 2018 roku jest pracownikiem Krajowego Centrum Europass funkcjonującego w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Oprócz działalności o charakterze promocyjno-informacyjnym odpowiada za obsługę programu oraz przeprowadzanie prezentacji, warsztatów i szkoleń. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ustanawia wspólnotowe narzędzia do skutecznej prezentacji kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia na europejskim rynku pracy i edukacji

Read More