Michał Pachocki

Z wykształcenia filolog i kulturoznawca. Absolwent Studium Ewaluacji na Wydziale Socjologii UW. Pracował w programach rozwojowych finansowanych z funduszy strukturalnych UE realizowanych przez instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Jest również autorem artykułów o tematyce edukacyjnej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2009 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie realizuje badania

Read More