O FORUM

Forum Edukacji Zawodowej to żywa dyskusja na tematy ważne dla edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Więcej! Jest to debata zapoczątkowana w latach ubiegłych za sprawą europejskich i polskich obchodów lat zawodowców, tzw. European Vocational Skills Week lub po prostu VETweek. Konferencję organizują połączone siły Biura Edukacji Zawodowej i Sportu, programu Erasmus+ w Polsce, Krajowych Centrów Europass i Euroguidance oraz Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET.

Celem wydarzenia jest wspieranie edukacji branżowej w Polsce, a także europejskiej mobilności edukacyjno-zawodowej.

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła. Zapraszamy szczególnie mocno beneficjentów oraz kandydatów na beneficjentów europejskich programów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego i branżowego, a także wszystkich innych zainteresowanych edukacją w Polsce i Europie.

Tegoroczna konferencja koncentruje się na współpracy szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy. Program ułożyliśmy wokół kluczowych dylematów kariery w kontekście uczenia się przez całe życie, współpracy światów edukacji z biznesem, organizacji szkolnego doradztwa zawodowego, Polskiej Ramy Kwalifikacji, a także sposobu prezentacji kompetencji w cyfrowej rzeczywistości czasów COVID-19. Ten wybór nie jest przypadkowy, chcemy tymi ideami inspirować i rozwijać nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy.

Zapraszamy do rejestracji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Piotr Głusiec

piotr.glusiec@frse.org.pl

kom. 797 011 633

Viktoriia Khyzhniak

viktoriia.khyzhniak@frse.org.pl

kom. 572 675 974

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji