II Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

O FORUM

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizuje Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem wydarzenia jest wspieranie edukacji branżowej w Polsce, a także europejskiej mobilności edukacyjno-zawodowej.

Zapraszamy wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli
i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Tematem przewodnim II Forum Edukacji Zawodowej są „Aktualne trendy w procesie planowania kariery zawodowej”. Program dotyka kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym planowaniem kariery. Przyjrzymy się rynkowi pracy, jakie są aktualne szanse i wyzwania związane z atrakcyjnością zawodów branżowych, metodami i narzędziami rekrutacji. Zgłębimy tematy organizacji procesów doradztwa zawodowego wspierających rozwój zawodowy takie jak: organizacja szkolnego doradztwa zawodowego, europejskie narzędzia pracy doradcy, coaching
w doradztwie zawodowym. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance wspiera, inspiruje ideami i rozwija nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy.

Zapraszamy do rejestracji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Piotr Głusiec

piotr.glusiec@frse.org.pl

kom. 797 011 633

Wiktoria Chyżniak

viktoriia.khyzhniak@frse.org.pl

kom. 572 675 974

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji