Michał Pachocki

Z wykształcenia filolog i kulturoznawca. Absolwent Studium Ewaluacji na Wydziale Socjologii UW. Pracował w programach rozwojowych finansowanych z funduszy strukturalnych UE realizowanych przez instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Jest również autorem artykułów o tematyce edukacyjnej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2009 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie realizuje badania wpływu programów edukacyjnych na sektor polskiej oświaty. Autor artykułów o tematyce edukacyjnej (publikował m.in. w czasopismach Cogito, Dyrektor Szkoły, Kształcenie Zawodowe i Języki Obce w Szkole).